POLMAR SERVER

Twój administrator serwera: limsko.pl

Zaloguj do panelu   Zaloguj do poczty

Konfiguracja poczty

ustawienie wartość
adres imap polmar.org.pl
port imap 143
adres smtp polmar.org.pl
port smtp 587
bezpieczeństwo TLS/STARTTLS
metoda uwierzytelnienia normalne hasło
login smtp/imap Twój adres e-mail